27/06/2017 | Prelegenci

Vytautas Žukauskas

Wiceprezes Lithuanian Free Market Institute. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego w zakresie ekonomii, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na ISM Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii oraz francuskim Uniwersytecie w Angers. W swojej pracy zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.