Idea Igrzysk

Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei z udziałem wybitnych światowych ekspertów oraz intelektualistów. To dyskusje o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne, unikalne w skali kraju wydarzenie, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni wymiany myśli pomiędzy ludźmi kultury, biznesu i uczestnikami życia publicznego różnych branż. Budujemy wiodące intelektualne wydarzenie o skali światowej.

Tegoroczny temat przewodni wydarzenia jest poświęcony wpływowi technologii na społeczeństwo, demokrację i rynek pracy. Przełom technologiczny ostatniej dekady spowodował rosnącą integrację cyfrowej rzeczywistości i codziennego doświadczenia. Media społecznościowe zmieniają sposób interakcji z innymi ludźmi, a także znacząco wpływają na kulturę, politykę i stosunki społeczne. Automatyzacja i komputeryzacja wywarły wpływ na sposób zdobywania informacji, formy dostępu do kultury, radykalnie zmienia się sposób pracy. Technologia może zaoferować rozwiązania dla najbardziej palących kwestii przyszłości: ubóstwa, dostępu do edukacji, kultury, pokonywania barier komunikacyjnych między narodami – generując jednocześnie nowe wyzwania i zagrożenia.

Fundamenty, na których ustanowiono demokrację typu zachodniego – dominacji klasy średniej i kontroli elit – są kwestionowane przez erą komunikacji w świecie social media. Przebija się polaryzacyjna i radykalizm, w świecie, gdzie głos każdego może być tak samo słyszalny. Zmiany technologiczne utorowały drogę do demokracji masowej, gdzie odpowiedzialność jest zastąpiona przez populizm, a post-prawda uważana jest za równą faktom.

Z drugiej strony, technologie na naszych oczach umożliwiają wielki skok cywilizacyjny – są ogromną szansą rozwojową, również dla takich krajów jak Polska. Dlatego też Igrzyska Wolności 2017 poświęcamy nowym technologiom, zjawisku cyfryzacji i ich wpływowi na społeczeństwo oraz kulturę. Tematy te są szczególnie bliski Łodzi – miejscu, w którym dynamicznie rozwijają się firmy wysokich technologii i innowacyjne start-upy. Jednym z naszych zasadniczych celów tegorocznej edycji jest budowanie odpowiedzialnych postaw i wagi świadomości społecznej, z jaką wiąże się korzystanie z nowych technologii.