14/10/2017 | Prelegenci

Stanisław Bielecki

Profesor nauk technicznych, uznany autorytet w zakresie biotechnologii (szczególnie: biotechnologii molekularnej i przemysłowej), technologii żywności, dyscyplin pokrewnych oraz w zakresie biogospodarki. Obecnie główne kierunki jego działalności naukowej to: biotechnologia molekularna i przemysłowa, biogospodarka, biopolimery a w szczególności celuloza bakteryjna i jej zastosowania, biokataliza stosowana, molekularna inżynieria enzymów, biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, 51 patentów i 10 zgłoszeń patentowych. Jest dyrektorem IBT, członkiem: Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA, 2016-2020), The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission ( 2016-), Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Rady Innowacji Województwa Łódzkiego, Fundacji Rektorów Polskich. Ponadto prof. dr hab. inż. Bielecki ma wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi ( np. rektor dwu kadencji Politechniki Łódzkiej – 2008-2016) ; jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji naukowych oraz zespołów eksperckich działających w obszarze szeroko rozumianej biotechnologii i biogospodarki; autorem lub współautorem szeregu raportów i ekspertyz na temat strategii i perspektyw rozwoju biotechnologii i biogospodarki w Polsce.