28/09/2017 | Prelegenci

Mikołaj Mirowski

Doktor historii, publicysta. Pracuje w Domu Literatury w Łodzi, współpracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie prowadzi cykl „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Zajmuje się problematyką pamięci historycznej, jej stykiem z popkulturą, dziejami ZSRR, historią PRL, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich, publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Polityce, Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyborczej, Znaku i Frondzie LUX. W Muzeum Powstania Warszawskiego kieruje projektem „Warszawa dwóch Powstań”. Autor książki „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką”.