14/10/2017 | Prelegenci

Marek Góra

Kierownik Katedry Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa. Związany jest nią od samego początku kariery zawodowej. Prowadzi wykłady m.in. z makroekonomii, ekonomii pracy, ekonomii emerytalnej, polityki gospodarczej, a dawniej również z ekonometrii i prognozowania. Wieloletni okres pracy Marka Góry w SGH zawiera też były dłuższe i krótsze okresy pracy naukowej w szeregu zagranicznych uczelni i instytutów (między innymi Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, IFO Economic Research Institute w Monachium). Przez prawie rok Marek Góra pracował również w OECD. Marek Góra jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji, głównie z zakresu ekonomii pracy oraz ekonomii emerytalnej. Uczestniczył w szeregu międzynarodowych projektów badawczych. W latach 1990-1997 był członkiem zarządu European Economic Association. Jest Research Fellow w IZA Institute for the Study on Labor (Bonn) oraz członkiem Population Europe Council of Advisors. Marek Góra jest również współautorem projektu nowego polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 zastąpił poprzedni system. Wprowadzenie tego systemu spowodowało, że Polska uważana jest za jeden z niewielu krajów, które podjęły udaną próbę przeciwdziałania ekonomicznym skutkom starzenia się ludności.