19/09/2017 | Prelegenci

Giulio Ercolessi

Prezes Europejskiej Federacji Humanistycznej z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej organizacje humanistyczne i laickie z całej Europy, do której głównych celów należy koordynowanie i integrowanie ruchu humanistycznego w Europie, a także reprezentowanie go przed instytucjami europejskimi, w szczególności przed Radą Europy, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, UNESCO i in. W 2013 roku Ercolessi brał udział w tworzeniu LibMov – stowarzyszenia, którego celem jest pomoc w zjednoczeniu włoskich liberałów związanych z partią ALDE; został również członkiem Komitetu Wykonawczego stowarzyszenia. Włoski dziennikarz, autor, były polityk, członek Zarządu Europejskiego Forum Liberalnego oraz Europejskiej Federacji Humanistycznej, współzałożyciel stowarzyszenia LibMov. Autor wielu publikacji, m.in. książki “Europa zmierza ku samobójstwu? Bez unii federacyjnej los Europejczyków jest nieunikniony” (2009).