18/09/2017 | Prelegenci

Federico Federici

Od 2001 roku pracuje w zawodzie tłumacza, jednocześnie rozwijając karierę akademicką w tym obszarze. Uzyskał tytuł doktora w zakresie tłumaczeń na Uniwersytecie w Leeds. Docent przekładoznawstwa w Centre for Translation Studies, University College London, gdzie w latach 2016-2017 prowadził studium magisterskie w zakresie tłumaczeń specjalistycznych oraz nauczał teorii przekładu oraz praktycznych i zawodowych aspektów tłumaczeń technicznych i przekładu audiowizualnego. Jest także założycielem i byłym dyrektorem europejskich studiów magisterskich w zakresie przekładu na Durham University (2008-2014), gdzie założył również oraz kierował Centrum Mediacji Międzykulturowej. Był także członkiem zarządu European Master’s in Translation Network (2011-2014), inicjatywy wspieranej przez Directorate General for Translation Komisji Europejskiej. Jest autorem wielu artykułów naukowych w dziedzinie oraz redaktorem i autorem publikacji „Translation as Stylistic Evolution” (2009), „Mediating Emergencies and Conflicts” (2016), „Translating Dialects and Languages of Minorities” (2011), oraz jednym z redaktorów „Translators, Interpreters and Cultural Mediators” (2014). Jego zainteresowania akademickie obejmują rolę tłumaczy i tłumaczy ustnych jako mediatorów międzykulturowych oraz recepcję tłumaczeń. Jest zaangażowany w serię projektów poświęconych roli tłumaczy pracujących w sytuacjach kryzysowych; jest członkiem projektu INTERACT (International Network on Crisis Translation) współfinansowanego przez UE.