14/09/2017 | Prelegenci

Adam Pelikant

Profesor w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych, specjalista z zakresu baz danych, hurtowni i eksploracji danych oraz przetwarzania danych semistrukturalnych (Big Data). Od 2012 r. prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Autor 4 książek i ponad 100 publikacji. Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji IEEE International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures BDAS. Propagator nauk ścisłych wśród młodzieży.