3/10/2017 | Prelegenci

Tomasz Brzostowski

Zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego globalną strukturą centrów usług dla biznesu spółki Hitachi Data Systems (centra w Krakowie i Kuala Lumpur). Przed Hitachi pracował dla PriceWaterhouseCoopers w Holandii jak i IBM BTO w Polsce. Jest biegłym rewidentem (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA) jak i absolwentem Europejskiego Uniwersytetu ‚Viadrina’ we Frankfurcie nad Odrą.