25/08/2017 | Prelegenci

Sandrine Müller

Doktorantka w Zakładzie Psychologii, Uniwersytet Cambridge. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z osobowością, dobrostanem, zdrowiem i wzorami codziennych zachowań. W swoich badaniach nad uczuciami i zachowaniami występującymi w kontekstach naturalnych i spontanicznych wykorzystuje najnowsze technologie (m.in. sensoryczność smartfonów).