14/10/2017 | Prelegenci

Ryszard Kluszczyński

Profesor dr hab. nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Zakładem Mediów Elektronicznych. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, teorią sztuki i jej najnowszymi tendencjami, jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Opublikował m.in. książki: „Rysy ludzkie. Patrick Tresset i sztuka kreatywnych maszyn”, Gdańsk 2016; „Guy Ben-Ary: Nervoplastica. Sztuka bio-robotyczna i jej konteksty kulturowe”, Gdańsk 2015; „Sztuka i kultura robotów. Bill Vorn i jego Histeryczne maszyny”, Gdańsk 2014; „W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii”, Gdańsk 2011; „Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu”, Warszawa 2010; „Perspektywy badań nad kulturą”, Łódź 2008 [z A. Zeidler-Janiszewską]; „Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów”, Kraków 2001.