11/10/2017 | Prelegenci

Renata Włoch

Koordynuje obszar socjologiczny Society in Digital Age. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne. Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości. Pije za dużo herbaty. W latach 2008-2012 brała udział w projekcie „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 6.2. Badania naukowe. W latach 2007-2013 uczestniczyła w Projekcie Społecznym 2012 (sponsorowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe), którego celem było stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych pojawiających się przy okazji organizowania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.