25/08/2017 | Prelegenci

Piotr Kula

Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Materiałoznawczych (FEMS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Metaloznawczego (ASM). Od roku 1997 profesor Piotr Kula jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W tym czasie stworzył silny zespół naukowy szeroko rozpoznawalny w kraju i zagranicą jako „Łódzka Szkoła Inżynierii Materiałowej”. Głównymi osiągnięciami profesora są nierównowagowe modele procesów nawęglania oraz azotowania próżniowego wyrobów stalowych wraz z narzędziami sztucznej inteligencji wspomagającej te procesy, a także oryginalna, przemysłowa technologia wytwarzania wielkopowierzchniowych płatów grafenu metalurgicznego o wysokiej wytrzymałości (HSMG®).