11/10/2017 | Prelegenci

Paweł Kowalski

Doktor Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista ds.marketingu, pracownik Pracowni Marketingu Politycznego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Zarządzania Strategicznego na Podyplomowych Studiach Zarządzania Instytucjami Kultury oraz na Polsko-Francuskich Podyplomowych Studiach Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Universite de Lyon 3. Wiceprezes Instytutu Rozwoju Zarządzania w Łodzi.