10/10/2017 | Prelegenci

Olga Łabendowicz

Redaktor naczelna „4liberty.eu Review” – półrocznika poświęconego bieżącym kwestiom europejskim z perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej. Koordynatorka sieci 4liberty.eu z ramienia Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności. Od 2013 współpracuje z łódzką Fundacją Industrial, wydawcą kwartalnika „Liberte!”. Oprócz tego, prowadzi także badania w zakresie przekładu audiowizualnego w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.