17/07/2017 | Prelegenci

Olga Afanasyeva

W marcu 2016. roku została mianowana dyrektor wykonawczą Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA). Uzyskała doktorat w zakresie finansów na ukraińskiej akademii bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Studiowała także na Uniwersytecie Nauk Stosowanych niemieckiego Banku Federalnego oraz na Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi w Polsce. Wieloletnia wykładowczyni na ukraińskiej akademii bankowości Narodowego Banku Ukrainy, londyńskim University of Greenwich oraz Jean Monnet Program w ramach Erasmus +. Ma doświadczenie w zarządzaniu korporacjami i w obszarze współpracy międzynarodowej.