14/10/2017 | Prelegenci

Mirosław Proppé

Partner w dziale usług doradczych, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej KPMG w Polsce. Od kilkunastu lat rozwija działalność doradczą dla administracji rządowej, wspierając ją w procesach informatyzacji, zarządzania projektami informatycznymi i ryzykiem. Wśród jego klientów są m.in.: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, ZUS. Pracując dla samorządów, wspiera je w zakresie polityki społecznej (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, polityka społeczna na poziomie samorządowym). Prowadzi także projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji miast, opracowania studiów urbanistycznych czy podejścia do zarządzania i koordynacji projektów w mieście. Wśród jego klientów są m.in. samorządy województw i urzędy miast. W obszarze wsparcia sektora infrastruktury, specjalizuje się w projektach dotyczących gospodarki wodnej. Prowadził m.in. takie projekty jak informatyzacja obszaru zarządzania zagrożeniami naturalnymi, opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz aktualizację Planów Gospodarowania Wodami. Promuje podejście planistyczne oparte o wielowymiarową priorytetyzację inwestycji oraz zarządzanie projektami w oparciu o unikalną metodykę KPMG – Major Projects Advisory. Wśród jego klientów są m.in.: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PP Lasy Państwowe czy przedsiębiorstwa wodociągowe. W zakresie energetyki, promuje dobre praktyki zarządzania majątkiem sieciowym i produkcyjnym w oparciu o standard PAS55 / ISO 5500x. Polega on na optymalizacji wykorzystania majątku i nakładów na majątek w celu racjonalizacji wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganych poziomów bezpieczeństwa działania i ryzyka niedyspozycyjności. Uczestniczył w wielu projektach dotyczących informatyzacji różnych obszarów działania przedsiębiorstw sektora energetycznego. Wśród jego klientów są największe firmy energetyczne działające w Polsce.