25/08/2017 | Prelegenci

Marek Tatała

Ekonomista, wiceprezes zarządu Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Studiował ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię i nauki polityczne na University of Bristolu w Wielkiej Brytanii. Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Ukończył CPPR-ACE Winter School in Public Policy Research Methods w Kochi, w Indiach. Absolwent programów Atlas Leadership Academy i Think Tank MBA organizowanych przez amerykańską Atlas Network. Uczestnik programu „Promoting Tolerance 2017” Friedrich Naumann Foundation i American Jewish Congress. Redaktor naczelny Bloga Obywatelskiego Rozwoju. Twórca inicjatywy „Legalnie nad Wisłą”. Komentator wydarzeń polityczno-gospodarczych.