12/10/2017 | Prelegenci

Magdalena M. Baran

Filozof, historyk idei, publicysta. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z filozofią wojny, etykami stosowanymi, filozofią społeczną i polityczną. Prowadzi również badania interdyscyplinarne, posiłkując się w nich sztuką, literaturą, historią i prawem międzynarodowym. Była stypendystką m.in. Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu, wykładowcą Uniwersytetu w Siegen, Universytetu w Murcji. Jest członkiem redakcji kwartalnika „Liberté!”.