14/10/2017 | Prelegenci

Krzysztof Candrowicz

Przez kilkanaście lat był dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi, Fundacji Edukacji Wizualnej oraz Łódź Art Center. Krzysztof pracuje także jako konsultant, kurator i wykładowca w licznych organizacjach, muzeach, szkołach i festiwalach w Europie i na świecie. Od roku 2014 jest dyrektorem artystycznym Triennale Fotografii w Hamburgu. Jest również aktywnym członkiem ruchu społecznego Cohabitat – to sieć osób, organizacji, przedsiębiorstw oraz instytucji. Organizacja koncentruje się na współpracy typu open source, architekturze, technologiach naturalnych i permakulturze.