14/10/2017 | Prelegenci

Joanna Mucha

Do Platformy Obywatelskiej należy od 2003 r. W 2007 r. uzyskała mandat poselski, reprezentując lubelski okręg wyborczy. W Sejmie VI kadencji była członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych. Była przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz członkiem podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego oraz podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Pełniła funkcję sekretarza Zespołu do spraw Konwencji Bioetycznej. W okresie od 18 listopada 2011 do 27 listopada 2013 roku Ministra Sportu i Turystyki. Posłanka na Sejm VIII kadencji. Jest Wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji ds Deregulacji. Jest członkiem Komisji Finansów Publicznych.