3/10/2017 | Prelegenci

Joanna Ellmann

Sekretarz Zarządu Fundacji Aureus Link. Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz Gdańskiej Akademii Debaty. Od blisko 20 lat zaangażowana w działalność społeczną i polityczną. Członek Unii Wolności, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego Stowarzyszenia Projekt: Polska, członek i szef sztabów wyborczych na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, m.in. szefowa sztabu wyborczego .Nowoczesnej w Województwie Mazowieckim. Zaangażowana w akcje Świecka Szkoła, HejtStop oraz przedsięwzięcia związane z integracją europejską.