3/10/2017 | Prelegenci

Jan Gebert

Psycholog, działacz społeczny zakładał min. Inicjatywę Wolna Białoruś i Ukraina. Współorganizował polskie misję obserwacyjne i te z ramienia OBWE na Ukrainie i Białorusi. Dziennikarz, publikuje min w „Gazecie Wyborczej” i  włoskim dzienniku „La Repubblica”.