25/04/2017 | Aktualności

Igrzyska Wolności 2017 „RE:wolucja / Cyfrowa rzeczywistość”; Łódź, (19–21 październik 2017)

Tegoroczny temat przewodni wydarzenia będzie poświęcony wpływowi technologii na społeczeństwo, demokrację czy rynek pracy. Przełom technologiczny ostatniej dekady spowodował rosnącą integrację cyfrowej rzeczywistości i codziennego doświadczenia. Media społecznościowe zmieniają sposób interakcji z innymi ludźmi, a także znacząco wpływają na kulturę, politykę i stosunki społeczne. Automatyzacja i komputeryzacja zmieniła sposób zdobywania informacji, formy dostępu do kultury, radykalnie zmienia się sposób pracy. Technologia może zaoferować rozwiązania dla najbardziej palących kwestii przyszłości: ubóstwa, dostępu do edukacji, dostępu do kultury, barier komunikacyjnych między narodami – generując jednocześnie nowe wyzwania i zagrożenia. Fundamenty, na których ustanowiono demokrację typu zachodniego – dominacji klasy średniej i kontroli elit – są kwestionowane przez erą komunikacji w świecie social media. Przebija się polaryzacyjna i radykalizm, w świecie gdzie głos każdego może być tak samo głośno słyszany. Zmiany technologiczne utorowały drogę do demokracji masowej, gdzie odpowiedzialność jest zastąpiona przez populizm, gdzie post-prawda jest uważana za równą faktom. Z drugiej strony technologie na naszych oczach umożliwiają wielki skok cywilizacyjny, są ogromną szansą rozwojową, również dla takich krajów jak Polska. Tematyka edycji 2017 wydarzenia związana z nowymi technologiami, zjawiskiem cyfryzacji i ich wpływem na społeczeństwo oraz kulturę jest szczególnie bliski Łodzi – miejscu w którym dynamicznie rozwijają się firmy wysokich technologii i innowacyjne start – upy. Jednym z naszych zasadniczych celów jest budowanie odpowiedzialnych postaw i wagi świadomości odpowiedzialności, z jaką wiąże się korzystanie z nowych technologii.

Przykładowe, proponowane tematy dyskusji: Jak nasze umysły zmieniają się pod wpływem sieci?, Jak twórcy mogą zarabiać w erze darmowości?, Cyfrowe plemiona, Technologia jako narkotyk,

Artificial intelligence – zbawienie czy zagłada ludzkości, Czy roboty zabiorą nam pracę?, Media w erze fake news, Dlaczego społeczeństwo otwarte potrzebuje gospodarki rynkowej?
Każdy dzień Igrzysk zwieńczony będzie koncertem.