19/09/2017 | Prelegenci

Grzegorz Granosik

Specjalista z zakresu automatyki i robotyki, profesor Politechniki Łódzkiej, zastępca dyrektora w Instytucie Automatyki. Naukowiec i konstruktor, twórca Laboratorium „Robotyka dla Człowieka” – przestrzeni dla interdyscyplinarnych projektów technicznych. Członek komitetów programowych Krajowej Konferencji Robotyki oraz Robotics in Education. Twórca i opiekun Studenckiego Koła naukowego Robotyki SKaNeR. Przewodniczący Rady Fundacji Fablab Łódź.