3/10/2017 | Prelegenci

Anita Krokosz

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Radiobiologii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej. Nauczyciel akademicki, wykładowca, opiekun naukowy i promotor prac magisterskich, licencjackich i doktorskich. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym 27 artykułów naukowych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports. Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.