14/09/2017 | Prelegenci

Adam Wojciechowski

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Współzałożyciel i opiekun pierwszej w Polsce specjalności poświęconej grom komputerowym na kierunku Informatyka w Politechnice Łódzkiej. Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego programu sektorowego GameInn, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pełnomocnik Dziekana w klastrze ICT Polska Centralna i JM Rektora Politechniki Łódzkiej w klastrze GameDev. Organizator konferencji Conference on Game Innovations i ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych.