11/10/2017 | Prelegenci

Adam Pustelnik

Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi.